Christen Lauridsen Brøllund [1525]
Niels Christensen Brøllund [1522]
(Omkr 1620-Før 1690)
Ukendt [1523]
(Omkr 1625-)
Laurids Nielsen Gadegaard [1519]
(Omkr 1650-Omkr 1720)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kirstine(Kirsten) Jensdatter [1520]

2. Karen Christensdatter [1521]

Laurids Nielsen Gadegaard [1519]

  • Født: Omkr 1650, Brøllund, Nysogn, Hind Herred
  • Ægteskab (1): Kirstine(Kirsten) Jensdatter [1520] før 1682
  • Ægteskab (2): Karen Christensdatter [1521]
  • Død: Omkr 1720, Gadgaard, Nysogn, Hind Herred i en alder af ca. 70 år
Billede

punkttegn  Notater:

Fundet på: http://www.huguenot.dk/main.html

Notes for: Laurids Nielsen Gadgaard
At Laurids Nielsen Gadgaard var søn af Niels Brøllund får vi
bekræftet ved skiftet efter Søren Nielsen Brøllund i 1702, da
han udtrykkelig nævnes som farbroder til børnene. Hvornår han
er født eller død vides ikke. Han lever d. 11/6 1701, da han
indstævnes for herredstinget for en gæld på 2 rd rede penge,
som hans hustru havde lavet hos Niels Olufsen (Fra
justitsprotokollen d. 20/6 1701).

Laurids synes også at leve den 28/2 1719, da han som -----
indstævnes for herredstinget angående sagen vedrørende Ane
Kirstine Sørensdatter (Brøllund), men er død inden d. 18/9
1720, da sønnen Laurids Lauridsen Gadgaard oplyser, at han
boede hjemme hos moderen (justitspr. d. 18/9 1720).

Ved Matriklen 1688, da Knud Pedersen og Laurids Nielsen
Gadgaard havde gården, skyldsættes den i nyt hartkorn til
8.0.1.0, heri beregnet stedet i Rødklit. I 1670-erne,
sandsynligvis omkring 1675, deles gården i to halvgårde,
hvoraf Jens Gadegaard havde den ene. Han beskattes i 1677 af 1
ildsted, 3 heste, 3 køer. Laurids Gadgaard havde den anden,
hvoraf han beskattes af 3 ildsteder, 3 heste og 2 køer. (Fra
ildsted og kreaturskatten, Rigsarkivet). Året efter af 1
pige, 2 hopper, 2 køer, 1 kalv, 4 får og 1 svin. I 1683
beskattes han af en unavngiven hustru, 2 heste, 1 ko og
2 får. I 1699 er Lars Gade forarmet, men det muligt det
er en anden Lars Gade. Da vores Laurids Gade ikke kan
være forarmet, eftersom han ejer ialfald en part af den
halvgård beboede. Samme år har han en opholdskvinde,
Maren Madsdatter. Endelig får vi 1705 fortalt, at Lars
Gade var gift og havde børn (Ifølge Ildsted og kreaturskatter
1677, kop- og kreaturskatten 1678, kop og kvægskatten 1683,
ekstraskatten 1699 og 1705 - Lundenæs/Bøvling Amter.

Hvornår Laurids Gadegaard overtog halvparten af Gadegaard,
vides ikke. Første gang vi ser ham er i 1677, da Jens Jensen
Gadegaard havde den anden halvpart. Den 15/7 1681 får han af
provsten over Hardsyssel, den senere biskop over Ribe stift,
Christen Jensen Lodberg, fæstebrev på konges, kirkens og
præstens anpart i korntiende i den halvgård han bebor. Og som
han oppebær på livstid, så længe han i rette tid leverede den
årlige afgift. (Justitspro. 29/5 og 16/6 1695).

Den 4/8 1706 mødte han for herredstinget og tilstod, at han af
fri vilje og med velbevaret hu bortgav og forære sønnen,
Laurids Lauridsen, der ligeledes var tilstede i retten, den
trediepart af ham påboende halvgård Gadegaards bondeskyld og
bondeejendom, såsom to små huse i Nyesogn kloster, som Gravers
Mortensen og Kirsten Pedersdatter påboede, som han fremfor ham
andre børn og arvinger til evindelig arv og ejendom skulle
nyde og beholde. På de vilkår at han i faderens livstid skulle
forblive hjemme hos ham om en lydig, tjenestevillig og flittig
søn sig eg. Fader og søn gav hinanden hånd herpå og begærede
det af retten påskrevet. Tilstede var Laurids Lauridsen's
broder Jens Lauridsen, der ikke havde noget herimod at sige.
(Justitspro d. 4/8 1706).
Der også nævnt noget om Laurids i Justitsprotokollen d. 12/3
og 25/5 1721.
Oplysningerne er hentet fra Thorvald Lodberg's arkiv på Holmsland lokalarkiv


Noter : Se Sl.b. "Mads Peder Christiansen" ane 76-77 og Strandbygaard Slægten" s.68og fra Jens Jørgen Hansen redegørelse om Gadegaard s. 4: I en jordebog for 1717 er Laurids Lauridsen opført på denne halvgård, men i en jordebog for 1720 er Laurids Nielsen atter opført, han indstævnes ikke i anledning af strandingstyverierne 1717, hvorimod hans børn indstævnes, og da de her er opført som Laurids Lauridsen i Gadegaard og broder, Anders, og søster, Johanne Marie, så synes det at tyde på, at sønnen allerede dengang havde overtaget gårdens drift, men Laurids Nielsen er død inden den 25. maj 1721, da Laurids Gadegaards enke og to sønner og Anders Lauridsen indstævnes for herredstinget, da de er iblandt dem, som ikke havde opfyldt løftet efter denakkord, som de havde indgået med deres husbond, angående den bøde, de skulle have betalt for at have deltaget ved strandingstyverierne i Søndervig 1717. Ved et retsmøde, den 21. marts 1721 var Laurids Gades enke og sønner, Laurids og Anders mødt, men Laurids Lauridsen forklarede her, at han ingen akkord havde indgået med husbonden, men ville ikke sværge, i øvrigt ville han betale 3 mark, da han bekendte, at han havde fået noget træ, men ikke smør. Dette tilbud blev ikke modtaget. Den 9. juli erde atter for i retten, da man får fortalt, at Laurids Pedersens(?) enke i Gadegård, så vel som hendes søn, Anders, og 2 døtre, Johanne Marie og Ane tilsammen skulle betale 6 mark i bøde efter ligning og 1 mark til processens omkostning, og sønnen, Laurids Lauridsen skulle for sig betale det samme beløb. Gift med Kirsten ., f. ca. 1651, 1737, 86 år, begr. 18. august. Da hun ved begravelsen nævnes som Laust Nielse
n Gadegaards hustru, Kirsten, hun er rimeligvis identisk medden Kirsten Gadegaard, der 1731 havde gården med htk. 4.0.0.1u., og hun har så ikke frastået retten til gården, trods hendes høje alder.

punkttegn  Dåbsnotater:

Fundet på Ingrid og Kaj Schmidt hjemmeside

punkttegn  Begravelsesnotater:

Fundet på Ingrid og Kaj Schmidt hjemmeside

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Fæstegaardmand.


Billede

Laurids blev gift med Kirstine(Kirsten) Jensdatter [1520] [MRIN: 443], datter af Jens Jensen Gadegaard [1547] og Ukendt, før 1682. (Kirstine(Kirsten) Jensdatter [1520] blev født omkring 1651 og døde i 1720 i Gadgaard, Nysogn, Hind Herred.)


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Fundet på Ingrid og Kaj Schmidt hjemmeside

Billede

Laurids blev derefter gift med Karen Christensdatter [1521] [MRIN: 444].Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af vilthy@gmail.com